Kategoriarkiv: Forskning

Kontrollen över befolkningen

Vi som släktforskar är glada för att det finns husförhörslängder och andra kyrkböcker i Sverige. Kanske unikt, jag misstänker att få andra länder har sådan koll på sin historiska befolkning. Kyrkböckerna kom till för att kontrollera befolkningen.

Kungen ville veta hur många unga män det fanns som kunde tas ut som soldater i krigen på 1600-talet. Ingen skulle komma undan, så prästerna fick åläggande om att föra bok över sockenborna. Alla skulle skrivas in i böckerna.
På husförhören skulle prästen avgöra hur kloka och användbara folk var. Den som kunde läsa innantill och kunde sin katekes, den var nog ett bra soldatämne. Och kunde ynglingen inte skriva så fick han lära sig det i armén.

Dessutom var ju bokföringen av befolkningen en kontroll av vilka som kunde betala skatt. Skattelängder finns bevarade redan från lång tid tillbaka. Här bokfördes de som var skattskyldiga.

Den här kontrollen utvecklades, så snart skulle prästerna också hålla koll på hur sockenborna flyttade. Den som ville flytta var tvungen att be prästen om ett flyttbetyg där det stod skrivet vem man var, om man var ledig för äktenskap och om man var skötsam eller inte. Hade du inget flyttbetyg med dig till nästa sockenpräst kunde du förvägras att flytta in.

Visst låter det hårt. Men det var den bistra verkligheten. Våra förfäder och förmödrar levde i ett verkligt kontrollsamhälle. Många drog omkring utan flyttbetyg och en del rymde till Amerika när den tiden kom. Då blev de skrivna ”på socknen” eller i obefintlighetsboken tills prästen fick besked om en ny bostadsort. Idag har vi ett annat, digitalt, kontrollsamhälle.

De obefintaliga i Flisby socken vid förra sekelskiftet. Bildkälla: Arkiv Digital.

 

Kolla i Polisunderrättelser

Hittar du en släkting där prästen antecknat något i husförhörslängden som får dig att förstå att släktingen suttit i fängelse, då kan Polisunderättelser vara en hjälp för dig att hitta mer information. Polisunderrättelser är tryckta häften som ger besked om lösdrivare, frigivna fångar och efterlysta personer. Dessa gavs ut tre gånger i veckan från 1879 till 1982. Årgångarna fram till 1951 finns hos Arkiv Digital. På Facebook finns också en grupp där du kan få hjälp med sökning.

Ett slumpvis valt exempel är Georg Kornelius Jansson, född 1871 i Norrköping. 1897 bodde han i Linköpings Domkyrkoförsamling och i församlingsboken AIIa:3 sidan 1448 finns antecknat att han ”saknar medborgerligt förtroende 1 år från 3/2 1897”. Det innebär att han avtjänat ett straff och efter fängelsetiden även straffats med ett års förlust av medborgerligt förtroende. Det kan ju också finnas mer information om t ex när domen fallit och vad brottet gäller. Här får vi inte veta så mycket men mer information finns i andra arkivhandlingar. Börja med att titta i Polisunderrättelser.

Polisunderrättelser hittar du i arkivtypen Tryckt litteratur hos Arkiv Digital, eller sök efter Polisunderrättelser i Arkivsökning. Sök först reda på registret för perioden 1896-1900. Registret är ordnat i bokstavsordning så vi hittar honom under Jansson på sidan 155:

Där står det 14,6 i kolumnen för 1897. Det betyder att han förekommer i Polisunderrättelser nr 14 detta år, i avdelning 6. 1897 års upplaga hittar du lite längre ner i listan. Gå till nr 14, avdelning 6:

Här får vi veta att han straffats för förfalskning, förlusten av medborgerligt förtroende bekräftas, han har skrivits in den 17 december 1895 och frigivits den 3 februari 1897 från Länsfängelset i Linköping. Med hjälp av dessa uppgifter kan du hitta honom i fängelserullorna i Linköpings länsfängelses arkiv och där finns troligen också datum för domen så att du kan läsa mer i domboken.

Fynd bland bouppteckningar

1834 dog två av mina förfäder, Sven Torsson och Nils Svensson, som båda levde och dog i Grimetons socken i mellersta Halland. Deras bouppteckningar borde finnas i Himle häradsrätts arkiv och där har jag letat efter dem. Den enes hittade jag men inte den andres.

Men boken bjöd på andra fynd.

Det finns inget register till bouppteckningarna i Himle häradsrätt, åtminstone inte vid den här tiden. Däremot finns protokollen för de registrerade bouppteckningarna senare på 1800-talet i samma böcker som bouppteckningarna och fungerar då som register. Men i 1834 års bok är det bara att bläddra, sida för sida.

Jag brukar i första hand titta efter datum, att det är efter dödsdagen, och sedan namn eller ortnamn. När jag bläddrade mig fram hittade jag bouppteckningen efter min förfader Hans Nilssons andra hustru (som inte är min ana) eftersom jag kände igen torpnamnet. Givetvis kollade jag på den och fick då en intressant upplysning, nämligen att Hans Nilsson (som var död sedan 1819) var den som byggt upp torpstället och byggnaderna där änkan bodde kvar. Det är bra information till min släktbok som jag håller på att skriva, en liten detalj som säger något mer än bara födelse, vigsel och död.

Hans Nilssons dotter Anna Lena berättade vid bouppteckningen efter sin mor att det var hennes far som byggt torpstugan. Bildkälla: Arkiv Digital.

När jag bläddrade vidare stötte jag snart på bouppteckningen efter en annan person, mannen som min farmors farmor Agneta Henriksson var gift med i sitt första äktenskap men som inte är min ana. Han hette Bengt Börjesson och även här fanns det mycket intressanta upplysningar eftersom han var en välbärgad bonde med egen gård medan hennes näste make var en fattig torpare. Det måste ha inneburit stora kontraster i hennes liv.

Min farmors farmors förste make Bengt Börjesson hade varit en förhållandevis välbeställd bonde när han dog. Bildkälla: Arkiv Digital.

Dessutom hittade jag ett par andra bouppteckningar från släkt till släkten. Den ena från ett barnbarn till en förfader och den andra en syster till en ingift svägerska.

Bouppteckningar kan ge mycket kött på benen när vi vill veta mer om våra släktingars liv. På senare år har väldigt många bouppteckningar digitaliserats och blivit lättare att hitta tack vare register. När jag började släktforska 2010 var det inte så, så detta är jag tacksam för.

Dombokens bilagor berättar vad som hände

Genom domstolarnas protokoll kan man få veta mycket om sin släkt. Det vet alla ni som redan gett er på att läsa domböcker.

Nu ska jag berätta om ett fall jag råkat på. Det handlar om den unga kvinnan Maria, född 1891. Hon förlorade tidigt sin far och växte upp i fosterhem. 1913 dömdes hon till fängelsestraff för barnamord och satt av straffet på fängelset i Växjö. Det var lätt att hitta henne i fängelsejournalen och fängelsets kyrkbok, de är digitaliserade av Arkiv Digital. Där såg jag att hon dömts till ett och ett halvt år. Men vad hade egentligen hänt?

För att ta reda på det beställde jag kopior från domboken i Årstad och Faurås häradsrätts arkiv, för den är inte digitaliserad. Eftersom jag hade datum för domen tillkom ingen forskningsavgift till arkivarien på Riksarkivet, bara kostnaden 4 kr/sida som utgår på alla kopior. Det tog några veckor, jag beställde den 10 oktober och kopiorna kom som en pdf-fil den 24 november. Mycket behändigt.

Med det här inlägget vill jag bara visa vad man kan hitta i domböckerna och uppmana er att beställa kopior, om domboken inte är digitaliserad. Så mycket information det fanns att tillgå. Jag fick 32 sidor, och när jag såg hur mycket det var förstod jag att det inte bara var protokollsidorna från domboken utan här ingår också bilagor som finns inlagda i domboken. Om detta är ovanligt eller vanligt, att bilagor ingår, vet jag inte.

Bland bilagorna finns både polisförhör med Maria och hennes husbondfolk (hon var piga på en gård), polisens protokoll från sina undersökningar och obduktionsprotokollet. Spädbarnsliket hade hittats i en brunn och sedan obducerats för att fastställa dödsorsaken. Även protokoll från förhöret med den som hittade barnliket ingår.

Utsnitt från obducentens protokoll, som finns som bilaga i domboken. Här konstateras att dödsorsaken är oklar men att barnet kan ha dött av kvävning. Bildkälla: Riksarkivet.

Maria erkände dådet. Hon hade vid polisförhören berättat att hon träffat en man och blivit gravid sedan hon lovats äktenskap. Men så hade hon lämnat sin dåvarande pigtjänst och fått ny plats långt därifrån och de hade inte mera setts. Trots att hon skrivit flera brev hade hon inte fått svar. Vem mannen var uppgav hon inte. Hon insåg snabbt att hon som ogift inte hade möjlighet att ta hand om ett barn.

Vi får veta hur hon tänkt och känt och resonerat, hur hon kastats mellan hopp och förtvivlan, och hur hon handlat för att undkomma upptäckt. ”Först hade hon tänkt att söka enslighet vid födseln samt därefter döda och nedgräva barnet” står det i protokollet. Sedan hade hon kommit på att om hon bara lät barnet ligga utan att ta hand om det skulle det dö av sig själv.

När hennes tillstånd började synas hade hon bytt arbete och nya husbondfolket hade inget märkt, enligt både hennes och deras vittnesmål. När hon kände att det var dags att föda hade hon lagt sig sjuk i pigkammaren efter morgonmjölkningen. Husmor hade kommit och erbjudit henne middag men det hade hon avböjt. Fram på eftermiddagen föddes barnet, under tiden som husmodern befann sig i dagligstugan på andra sidan väggen. Maria hade legat i sin säng med en filt över sig, fött barnet och låtit det ligga och sedan somnat. När hon vaknade några timmar senare hade hennes matmor kommit in med kaffe och dopp, men inte märkt det nyfödda barnet som låg under filten. Efter kaffet hade Maria ”lyft på filten och funnit barnet dött”. Sedan hade hon lagt barnet i sin koffert, gått upp och mjölkat nästa morgon och några dagar senare fått ledigt för att besöka sin mor i en annan socken och under resan hem stannat vid en brunn och slängt ner barnliket.

Det är en ruskig historia och jag tänker ”hur kunde hon, hur klarade hon detta?” och ”stackars kvinna!”. Man kan inte undgå att bli berörd.

Polisen och domstolen var noga i sin undersökning. De verkar ha ställt sig frågande till att Maria kunde föda sitt barn utan att matmodern märkte något. En ritning av huset med rummen ingår i domstolsprotokollet. Och jag tänker förstås också ”hur kunde hon föda barn på ena sidan väggen och matmodern gå i sitt värv på andra sidan väggen utan att märka vad som hände?”.

I protokollet beskrivs i detalj hur allt gått till när barnet föddes. I texten står det på flera ställen ”den tillt.” som betyder den tilltalade, alltså Maria. Bildkälla: Riksarkivet.

En ritning på huset ingår som bilaga. Rätten verkar ha ställt sig fråggande till hur Marias matmor kunde undgå att upptäcka den pågående förlossningen på andra sidan väggen. Bildkälla: Riksarkivet.

Maria frigavs från fängelset efter ett och ett halvt år och flyttade sedan långt bort, gifte sig och fick flera barn. Hon ingår inte i min släkt utan jag kom i kontakt med hennes fall genom en släkting vars bekant kommer från Marias fosterfamiljs släkt.

Vad bouppteckningarna berättar

De senaste dagarna har det blivit sent innan jag kommit i säng på kvällarna. Jag håller på att färdigställa en av mina två planerade böcker om min släkt. Just nu är det boken om min pappas släkt men jag har också en bok om min mammas släkt på gång. Båda ska tryckas i vår.

Det mesta av texten är skriven, bilder på arkivhandlingar och kartor är framtagna och min ene bror har varit ute och fotograferat platser där släktens gårdar och torp funnits. Så nu är det genomgång av allt material plus att infoga allt i bokens layout.

Här kommer ett av bokens många avsnitt om min pappas släkt. Det handlar om bouppteckningar och min farfars farfars farmor Maria Jonsdotter och hennes släktgren i några generationer bakåt. De bodde i Gärdhems socken i Västergötland, precis där Trollhättans stadsbebyggelse i Lextorp nu tar slut.

Maria föddes 1761, hennes föräldrar hette Jon Algotsson och Brita Olofsdotter, födda 1731 respektive c:a 1726. Jon Algotssons far var soldaten Algot Forsberg. Har du dem i din släkt, då är vi också släkt.

Sä här skriver jag i min släktbok om vad bouppteckningarna kan berätta:

Bouppteckningarna efter Börta Torkelsdotter, hennes make Olof Månsson och deras svärson Jon Algutsson berättar om släkten.

I båda makarnas bouppteckningar finns gården på 1/8 mantal i Lextorp upptagen. Det var en kronoskattegård, alltså en gård som friköpts från kronan. 1737, när Börta Torkelsdotter dog, värderades den till 100 riksdaler och 1765, när maken Olof Månsson, dog hade värdet ökat till 800 riksdaler. Ökningen berodde inte bara på allmän värdestegring utan också på förbättringar, konstateras i bouppteckningen. Fastebrevet (lagfarten) var daterad den 11 juni 1734. Han hade ärvt större delen av gården och under äktenskapet med Börta Torkelsdotter hade de köpt till en mindre del.

Bouppteckningen efter Olof Månsson visar att gården kronoskattehemmanet på 1/8 mantal i Lextorp värderades till 800 riksdaler vid hans död 1765. Här står det också att han och första hustrun Börta Torkelsdotter köpt 1/40 av hemmanet och att fastebrevet är daterat den 11 juni 1734. Bild från Arkiv Digital.

När Börta dog blev hela tillgångarna värderade till strax under 200 riksdaler. 28 år senare, när Olof Månsson dog, blev behållningen i dödsboet drygt 2000 riksdaler. Hur hade han blivit så mycket rikare under denna tid? Tänk om han vore här och kunde berätta.

I boet efter Börta fanns mest bara vanliga hushållssaker bland lösöret, det högst värderade förutom gården var ett sto för 8 riksdaler och andra kreatur. Olof lämnade efter sig silverbägare, mängder av lösöre, ett par oxar och ett par stutar, fyra kor och två kvigor. Dessa var betydligt högre värderade än hösten 1737, kanske var det en annan penningberäkning då. Men Olof hade haft pengar att låna ut för grannen Hindrik Svensson hade lånat 100 riksdaler. Det ser alltså ut att ha varit en ganska välbärgad familj. Olofs äldste son Anders blev som vuxen nämndeman och de kom som regel från storbönderna i häradet.

Tack vare bouppteckningarna efter Olof Månsson och Börta Torkelsdotter har det gått att fastställa vilka de är. I kyrkboken nämns inte Börtas efternamn men det finns både i hennes egen bouppteckning från 1737 och i makens 28 år senare. Bild från Arkiv Digital.

Olofs måg Jon Algutsson, som var gift med dottern Brita Olofsdotter, var torpare och dog 1786. Han lämnade efter sig ett mer påvert dödsbo. Framför allt ägde han som torpare inte någon fastighet men han hade en kviga och två grisar. I hans bouppteckning summeras tillgångarna till 26 riksdaler. Hans skulder uppgick till drygt tre riksdaler och det blev kvar en mindre summa för änkan och barnen att dela på.

Jon Algutsson var torpare och hade hade färre kreatur än sina svärföräldrar. Utsädet värderades till 4 riksdaler. Bild från Arkiv Digital.