En gård från 1581

I helgen har jag gått igenom en del tidigare outforskade grenar i min mammas släktträd, med hjälp av ett par sockenböcker. En nyutkommen bok från Ullared och en lite äldre från grannsocknen Gällared. Böckerna heter ”Ullared – Folk och bebyggelse” och ”Gällared – Folk och bosättningar”.

I hembygdsföreningarna här har man använt kyrkböcker, mantalslängder och andra skattelängder, domböcker och bouppteckningar och utifrån dessa sammansatt en slags kataloger över varje bostad i socknen, från äldsta tider till idag.

Ett fantastiskt arbete! Här kan jag få ledtrådar som jag sedan själv kan kolla upp i kyrkböcker och andra källor. Det har jag gjort nu i en hel del fall, och allt stämmer med vad jag själv hittat. Tack vare detta har jag kunnat komplettera mitt träd med ytterligare ett antal personer födda på 1600- och 1700-talet. Ett stort tack till dem som arbetat med detta! En av dem är min mammas kusin Allan Johansson på Åsen, en idog och kunnig släkt- och hembygdsforskare.

I flera fall går källorna tillbaka till dansktiden, alltså före 1645. Då var hallänningarna danskar. Mantalslängderna från de närmaste åren före 1645 finns i de svenska arkiven.

Mina äldsta anor just nu tror jag är Anders Olofsson som dog någon gång före 1601 och hans hustru Kerstin Jönsdotter. De hade gården Yttre Hjärtared nr 2 i Ullareds socken år 1581. Anders var länsman och nämndeman. Kerstin kom från Sverige, förmodligen från Västergötland dit det inte är så långt från Ullared. Tack vare ett gårdsköp som Kerstin tog strid om kan man i domböckerna läsa om vilka de var. Efter makens död hade hon gift om sig med Mats Ebbesson. Då var kvinnor inte myndiga och hennes nye make sålde helt enkelt den gård hon ärvt från sin förste make Anders Olofsson. Den skulle ju hennes barn från första giftet få överta. Så när sonen Jöns blev myndig bestred Kerstin gårdsförsäljningen och fick gå ända till danske kungen innan hon fick rätt. Men hon gav sig inte! Henne kan vi vara stolta över, vi som har henne i vår släkt.

Mats Ebbesson var uppenbarligen ingen trevlig man. Kanske var han en av de två som avrättades för mordförsök på prästen 1637.

Mer om Kerstin och hennes familj kan läsas på sidan 100 i Ullaredsboken.

1581! Det är 436 år sedan! Ganska svindlande, tycker jag.

Jag undrar hur de hade det på gården? Hur såg det ut? Var det skog eller öppna marker? Idag kan man se gården från vägen när man kör från Ullared till Varberg. Förmodligen låg den på en annan plats på 1500-talet, före laga skiftet. Ända till 1848 var gården kvar i samma släkt.

Mellan mig och Kerstin är det elva generationer. Hon är min mormors morfars farmors farfars farfars mor.


Kanske var gården Yttre Hjärtared en kringbyggd Hallandsgård på 1500- och 1600-talet. Det här är Larsagården i Vessige och husen är yngre, kanske omkring hundra år yngre. Gårdshusen var i alla fall inte rödmålade vid den tiden utan grå. Foto från 2016.

Här finns gården idag: https://kartor.eniro.se/m/hfwYJ

Läs om Ullaredsboken. Den finns i bokhandeln också, jag köpte den från Adlibris.

Läs om Gällaredsboken.