Tjänster

Mina tjänster

Jag släktforskar åt dig till fast pris, eller timpris. Priser är inklusive moms.

Erbjudanden till fast pris, 2021:

 • 2 generationer bakåt, samtliga släktlinjer eller så många som är möjliga att hitta. Det kan bli max 6 individer: 1300 kr
 • 3 generationer bakåt, samtliga släktlinjer eller så många som är möjliga att hitta. Det kan bli max 14 individer: 2450 kr
 • Ytterligare generationer: 230 kr/person eller forskning per timme
  I ovanstående ingår uppgifter om namn, födelsedata, eventuell vigseldata samt dödsdata (datum och plats). Priserna gäller för utgångspunkt i en person född på 1900-talet.
 • Personutredning, en person från födelse till död: 1500-2000 kr
 • Personutredning för ett gift par som lever tillsammans: 2400-3000 kr
  I en personutredning ingår allt jag kan hitta i kyrkoarkiven om en person:  dvs familjebildning och barn, föräldrarnas och eventuella syskons namn, yrke, flyttningar och boställen, anmärkningar som prästen gjort om t ex brott eller sjukdom med mera.  Jag lägger också in bilder från arkivhandlingar för att verifiera uppgifterna.
 • Forskning per timme: 600 kr/timme
 • Släktforskningscoach online, du släktforskar själv men jag hjälper dig när du stöter på problem eller vill lära dig mer – pris efter överenskommelse

De fasta priserna gäller forskning i svenska kyrkböcker.

Dessutom:

 • Utökad forskning i andra arkiv, t ex sjömansforskning, soldatforskning, bouppteckningar, mantalslängder, historiska kartor mm: 600 kr/timme
 • Kontroller av tidigare forskning, t ex för att hitta källor och rätta eventuella fel: 600 kr/timme


Min kvalitetsgaranti:
Jag forskar alltid i primärkällor, det vill säga kyrkoarkivens födelseböcker, dödböcker och vigselböcker samt husförhörslängder. Jag släktforskar i digitala arkiv och använder Arkiv Digital och Riksarkivet/Svar.

Detta får du:
Resultatet redovisas i en antavla (ett släktträd) som digital pdf-fil, samt som en textfil (pdf-fil) med källförteckning. Detta ingår som standard. Se exempel på släktträd.
Om du väljer personutredning redovisas forskningsresultatet som en berättelse plus ett släktträd om du väljer mer än en generation. Det blir en kortare eller längre berättelse beroende på vad jag hittar under forskningen. Se exempel.

Beställ eller skicka en förfrågan via mitt kontaktformulär.

Så här går det till:
Innan du betalar något kontrollerar jag att den person du vill utgå ifrån är sökbar i digitala kyrkoarkiv. Är personen sökbar tar jag fram uppgifter om föräldrar bakåt i det antal generationer du beställer. De uppgifter du får är tid och plats för födelse, död och vigsel för personer i rakt nedstigande led.

Om du till exempel vill veta mer om din mormors släkt och beställer forskning två generationer bakåt får du uppgifter om din mormors föräldrar samt båda deras föräldrar, i den mån uppgifterna finns tillgängliga. Din mormor blir då proband, det vill säga den person vi utgår ifrån.

Det jag behöver av dig är födelsedata med namn, tid och födelseförsamling för den person vi utgår ifrån. Uppgifterna behöver vara för en person född senast 1959 och då bosatt i Sverige för att vara sökbar. Det är mycket viktigt att uppgifterna är korrekta.

Ibland kan man stöta på anmärkningar i kyrkoarkiven, sådant som prästen noterat vid sidan om ordinarie uppgifter. Det kan gälla brott som begåtts, anslutning till frikyrka, olyckor, skilsmässa, omdömen om en människas karaktär med mera. Detta finns också möjlighet att få med i den rapport du får.